นิทรรศการ พื้นที่ความสัมพันธ์

BUTTERFLY

IN THE

CLOSET


THUNCHANOK PLAKULSANTIKORN
(ธัญชนก ผลากุลสันติกร)

ON : 3 - 24 AUGUST 2019
AT : NUMBER 1 GALLERY, BANGKOK

Exhibition

Butterfly in the closet | พื้นที่ ความสัมพันธ์

"Love is often bounded under in attitude and various beliefs unth leads to fear and being afraid of change, afraid of losing, afraid of being rejected, and as well as afraid of not being good enough. These are all caused by mental fragility and it will eventually caused anonymity.

The true relationship can only happen when we are free from the outer shell because the intimacy begins from the feeling inside when the feeling connects and comfort each other until merged to one. This is the co existence and it is a love that arises from the courage to accept sincerity, honesty, and reveal true feelings"

Thunchanok Plakulsantikorn

Nature of feelings are often deep and complex which we con experience through the rhythm of the shope that the artist conveyed on the chalk surface that sometimes seems to fade away but you can still the traces of the color that overlopped with each other. It will give you the feeling of soft. charming, reflective sensitive and fragile but worm at the same time.

In addition, Thunchanok Plakulsantikorn porticipated in numerous art exhibitions and solo exhibitions, including group exhibitions with the Number 1 Gallery and did received the various of good feedback from the Hotel Art Fair in both 2018 and 2019 as well Furthermore, her artwork is very popular among foreigners after joining the international stoge, such as the recent Art Expo Malaysia 2018

“Butterfly in the closet” เป็นนิทรรศการเดี่ยงครั้งที่สองของ ธัญชนก กับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ ซึ่งในครั้งนี้ เราจะได้เห็นการบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์และความรักในมุมมองของศิลปิน

“ความรัก มักถูกจํากัดขอบเขตภายใต้ทัศนคติ ความเชื่อต่างๆ จนเกิดเป็นความกลัว กลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวการสูญเสีย กลัวถูกปฏิเสธ หรือกลัวว่าจะไม่ดีพอ เหล่านี้ล้วนมีต้นเหตุมาจากความเปราะบาง ทางใจ จนทําให้เกิดการปิดบังตัวตน

ความสัมพันธ์ที่แท้ [ความสนิทใจ) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นอิสระ จากเปลือกภายนอก เพราะความสนิทใจเริ่มต้นจากพื้นที่ความรู้สึกภายใน เมื่อความรู้สึกเชื่อมโยงและปลอบประโลมซึ่งกันและกัน จนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว นี่คือการดํารงอยู่ร่วมกัน เป็นความรักที่เกิดจากความกล้าที่จะยอมรับ จริงใจ ซื่อตรง และเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง"

ธัญชนก ผลากุลสันติกร

ธรรมชาติของความรู้สึก มักมีความลึกซึ้งและซับซ้อน ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้เป็นจังหวะของรูปทรงที่ศิลปินถ่ายทอดลงบนพื้นผิวดินสอพอง ที่บางครั้งเหมือนจะเลือนหาย แต่ยังคงมองเห็น ร่องรอยของสีที่เกิดการทับซ้อน ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม มีเสน่ห์ สะท้อนอารมณ์ที่อ่อนไหว เปราะบาง หากแต่อบอุ่นในเวลาเดียวกัน

Work