.

Exhibition


นิทรรศการ “พิ:พิมพ์” (The Demotion of Phi:Phim)

โดย ชญตว์ อินทร์ชา (Charyata In-char)

กระบวนการสร้างสรรค์นี้คือการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการเล่นประกบภาพจากวุ้นสลิ่มที่เรารับประทานเป็นอาหารหวานตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งต่อมาข้าพเจ้านำมาสร้างเป็นแท่นพิมพ์ จนได้เกิดที่มาสร้างสรรค์การพิมพ์ด้วยมือหรือจากน้ำหนักมือของเราเองใช้แรงข้อมือประกบฝ่ามือลงไปในส่วนด้านหลังของกระดาษคือวัสดุรองรับและด้วยกรรมวิธีนี้ กระบวนการพิมพ์ภาพจึงเกิดขึ้นโดยข้าพเจ้าใช้แม่พิมพ์จากใบไม้และวัสดุลักษณะต่างๆรอบตัวที่พบเห็น ดึงลวดลายให้เป็นจุดสนใจพร้อมทั้งความงดงามของแม่พิมพ์ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด

Work