THE ESSENCE OF CHANGE
By Chaninart Chavanasilp (ชนินาถ ชวนะศิลป์)
On 4 - 28 July 2019
At Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

การสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าทางความรู้สึก คิอสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เราต่างล้วนมีสิ่งที่อยากเก็บรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับเราไปนาน ๆ แต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่ธรรมชาติเอง ไม่มีอะไรยั่งยืนและอยู่กับเราไปได้ตลอดกาล เราควรยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าความรู้สึกดี ๆ ที่จะกลายเป็นความทรงจำ แม้ว่าในท้ายที่สุดระยะเวลาก็อาจทำให้ความทรงจำเหล่านั้นจางหายไป....สำหรับนิทรรศการนี้ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาสภาวะอันก้ำกึ่งระหว่างการมีอยู่และการเลือนหายไป สภาวะดังกล่าวสะท้อนความเลือนราง ที่มีอยู่จริง โดยจำลองความรู้สึกผ่านการอุปมาทดแทนด้วยธรรมชาติที่มีความบอบบางExhibition
Work