นิทรรศการสะเปะสะปะ

This | and | That
By

Kingtun (Pakinee Rattana)
คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)on 23 July - 12 August 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition

"สะเปะสะปะ"

โดย คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ)

สมาธิสั้น หุนหันพลันแล่น ใจร้อนเบื่อง่ายอยากทำโน่นนี่เยอะไปหมด การวาดรูปทำให้หยุด นิ่ง ปลดปล่อย สงบ เพลิดเพลิน แต่การวาดก็เป็นไปตามอารมณ์ที่ขึ้นเร็วลงเร็ว รูปที่วาดจึงมีเรื่องราวอารมณ์และแนวทางหลายหลาก และแต่ละรูปก็มีอารมณ์ขณะวาดที่ทับซ้อนกันไปมา ......แต่ล้วนมีที่มาจากสิ่งเดียวกัน คือความอยากวาด สะเปะสะปะ ศิลปะแนวสับสน ของคนคิดเยอะ

"This and That" The musings of a confused artist. To be bored yet overstimulated and hyperactive. Level headed and inclusive but hotheaded with a fiery and irrational temper. Confused and lost in thought yet clear and succinct. Painting is my center,my meditation from where everything else flows. My painting reflect my stories,my emotions,my life. This and That A confused art by an overthinking artist.

Work