กนกวิวัฒน์ โดย วีรยุทธ ศรีเกษร (Weerayut Srikesorn)

On 5 - 18 June 2019
at Rajdumnern Contemporary Art Center (RCAC), Bangkok

ผมเรียกกนกที่ผมพัฒนา
ตามปัจเจกแห่งตนว่า "กนกวายุ" คือลวดลาย
ที่มีรูปทรงและเส้นที่มีความเป็นอิสระ แสดงอารมณ์ความรู้สึก
เปรียบประดุจ ความเคลื่อนไหวของสายลม หรือพายุ