โอปุส

คืองานจิตรกรรมที่กลั่นกรองจากวิถีชีวิตและวินัยในชีวิตประจำวันของผม

ในการทำงานศิลปะ ผมชอบเดินไปในดินแดนที่ไม่เคยไป เดินไปในความไม่รู้ ทดลอง ค้นหา ค้นคว้า หมกมุ่น ทั้งลองทำซ้ำๆและลองทำต่าง ออกจากความคุ้นเคย และออกจากรูปแบบเดิม ดำรงอยู่กับ เส้น สี แรงเหวี่ยง ร่องรอย ที่ซ้อน ทั้งความเคลื่อนไหว และความสงบนิ่ง

โครงสร้างความคิดในงาน โอปุส คือ ความยอกย้อน ของสภาวะสิ่งคู่ของสีและเส้นที่เคลื่อนไหวไปมาทั้งภาพ ที่บางภาพอาจฝังเส้นไว้เป็นหมื่น เป็นแสนเส้น แต่ดูเหมือน การก่อตัวที่ให้ภาพรวม อันสงบ และเป็นมิตร เป็นความยุ่งเหยิง ที่ค่อยๆสร้างระเบียบ รอยเขรอะ เปะปะ ของสี ค่อยๆ สร้างความรู้สึกเชิงบวก สดชื่น หอมหวาน สุภาพ อ่อนโยน

โอปุส คือ ความเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง หรือ คือ ความนิ่งสงบในความเคลื่อนไหว การทำงานชุดนี้ คือ การทำความรู้จักตนเอง และการมองความเป็นไปของโลกไปพร้อมๆ กัน เป็นการภาวนาเพื่อความสงบ ในโลกที่ดิ้นรน วุ่นวาย สับสน และเต็มไปด้วยความเบียดเบียน

โอปุส เลยเหมือน เกาะแห่งความสงบ ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเสียงตระโกนในชีวิตหนึ่ง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำได้ และทำได้ดี ก็คือ การทำงานศิลปะให้ดีที่สุด เป็นของกำนัลแด่โลก ทุกงานคือลมหายใจ การอุทิศทุ่มเท ความมุ่งมั่นพากเพียรคุณค่าและความหมายของชีวิตสะท้อนผ่านงานทั้งหมดคือ ส่วนสร้าง โอปุส

ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์

Opus

Is the refinement of my way of life and discipline. When I paint, I always like to walk to a new realm I didn’t know before. Walking amidst the unknown, it’s a new experiment, searching and concentrating; both repeated and made different from familiarity and trying to break the old pattern. I lived with the overlapping movement and calmness of lines, colours, strokes and clues.

The paradox of colours and lines is the main thought of Opus. In most pictures, there are from ten thousand up to a hundred thousand chaotic lines, but they create a mood of peace and friendship. The chaos of lines and colours built a feeling of positivity, freshness, fragrance, politeness and gentleness.

Opus is the calm movement or the calm in the movement. Opus made me understand my inner self and outer world at the same time. This work is like a peace mediation in a world of chaos, struggle and persecution. Opus is like an island of peace amid a world of shouting.
rama9art.org/taweesak
In my life, the best thing for me is painting. My paintings are a gift to the world. They are my breath, gratitude and perseverance. The value and meaning of my life is reflected through my paintings. All of these factors created Opus.

Taweesak Ujugatanond


[ see more his works rama9art.org/taweesak ]