นิทรรศการเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย

SERENITY IN CHAOS

WAR * HUMAN * NATURE * CIVILIZATION

นิทรรศการ "Serenity in Chaos" หรือ "ความจลาจลอันงดงาม"
ถือเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างวรรณสิงห์ และ UNHCH Thailand เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่เดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในอีกหลายที่ทั่วโลก โดยเป็นการรวบรวม"เรื่องผ่านภาพ" จากการเดินทางตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาของวรรณสิงห์ มาเป็น Story Exhibition ที่มีเรื่องทั้งหมด 55 เรื่อง ผ่านภาพถ่าย 55 ภาพ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ชม โดยตัวเรื่องในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ
HUMAN (มนุษย์) เรื่องของผู้คนจากชีวิตที่แสนหลากหลายที่ได้เจอในการเดินทาง
NATURE (พิภพ) เรื่องราวของความยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติจากทุกมุมโลก
CIVILIZATION (อารยธรรม) เรื่องของวิถีชีวิต แนวคิด และวัฒนธรรมของสังคมที่แสนแตกต่างกัน
WAR (สงคราม) เรื่องของความงดงาม ความสุข ความเศร้า ความสงบและความลึกซึ้งของชีวิตในแดนสงครามที่ผู้คนไม่เคยได้รับรู้

Work