พุทธภูมิ

BuddhaBhumi : The Abode of Lord Buddha
By

เนติ พิเคราะห์
อิทธพล พัฒรชนม์
นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
มนูธรรม ช่วยหนู

on 23 November - 10 December 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok.

Exhibition

พุทธภูมิ | BuddhaBhumi : The Abode of Lord Buddha

By
เนติ พิเคราะห์
อิทธพล พัฒรชนม์
นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
มนูธรรม ช่วยหนู

on 23 November - 10 December 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok.

Work