THE ART OF

SURVIVAL

Nattiwut Choomanowat
ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์


ON : 14 SEPTEMBER - 5 OCTOBER 2019
AT : NUMBER 1 GALLERY, BANGKOK

Exhibition

The Art of Survival

การใช้ชีวิตสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากต่อการพบเจอเหตุการณ์ที่ชวนสับสนวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้นวันตลอดจนหมดวัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เร่งรีบ ปัญหาเศรฐกิจ ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาเกี่ยวกับงานส่วนตัว ปัญหาของงานส่วนรวม ข้าวของเครื่องใช้

ที่มีราคาแพงเกินพอดีและปัญหาอีกหลากหลายรูปแบบในลักษณะที่แตกต่างกันไป ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เส้นทางของศิลปินก็เช่นกัน หากจะพูดแบบตรงไปตรงมาคงหนีไม่พ้นการเผชิญปัญหาต่างๆเพื่อการอยู่รอด

Nattiwut Choomanowat

Work