เขียนที่น่าน 1 1/2

Drawing at Nan 1 1/2
By

Pattarut Sayasevi
ภัทรุตม์ สายะเสวีon 17 January - 2 February 2020
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition

Drawing at Nan 1 1/2

“เขียนที่น่าน 1 1/2”

by Pattarut Sayasevi (ภัทรุตม์ สายะเสวี)

Work