ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาคม อบรมย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Akom Obrom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทางวิญญาณ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 170ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spiritual Path
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 80 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.