ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนาจ กลั่นประชา
เกิด :
13 สิงหาคม 2497 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
135/152-153 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
โทร :
084 494 1262
อีเมล์ :
webmaster@phasornkaew.org
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/amnart
การศึกษา :
ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
นิทรรศการเดี่ยว :
2545 - "ปฏิ่จจสมุปบาท" ภัทราวดี แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2549 - Prisna Pah Son Kaew บ้านขนิษฐา
นิทรรศการกลุ่ม :
2524 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย หอศิลป พีระศรี
2536 - 80 ปี สมเด็จพระสังฆราช ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2536-2539 - ธรรมะ ธรรมชาติ ครั้งที่ 1-3 โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ
2538 - แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง อาคารซันทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
- มาลัย ดอกไม้ในดวงตา โรงแรมโอเรียลเตลเพลส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnart Klanprachar
Born :
August 13, 1954 Bangkok
Address :
Moo7 Ban TangDang, Campson, Khao Kho, Petchabun, 67280
Tel :
084 494 1262
E-mail :
webmaster@phasornkaew.org
Website :
www.rama9art.org/amnart
Education :
Self - taught
Solo Exhibition :
2002 - " Paticca Samuppada " at Patravadi Gallery
2006 - " Prisna Pah Son Kaew " at Baan Khanitha and Gallery
Selected Exhibitions :
1979 - Royal Lotus Exhibition
1987 - Exhibition, Grand Hall Penninsula Plaza, Bangkok
1993 - Art through the World, Sancreat Center, Bangkok
1994 - Black and White Art Exhibition, The National Art Gallery, Bangkok
1995 - Dharma and Nature, The Imperial Hotel, Bangkok
2009 - " The Art of Giving " at The Queen’s Gallery, Bangkok
2010 - " Dhamma Silpa - Art for Dhamma " at Sawatteedham Theater, Bangkae, Bangkok
Awards :
1993 - President of the judging committee for an Asia Pacific Art Competition to support handicap children.
- Award of Excellence at the 8th Annual Art Exhibition Sponsored by Petroleum Authority of Thailand.
1996 - Invitation by the Chinese Government to be a Thai artist representative at Unan University, Khunmink, China.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : (ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา )
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
เทคนิค : สื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 134 x 181 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Those who see the dhamma see me, the truth
Date : 1995
Technique : Mixed media on teak wood window
SIZE (cm) : 134 x 181 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : (ความรักของแม่)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2540
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 90 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother Love
Date : 1997
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หุบเขา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2544
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 61 x 83.5 ซม. X 3
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2001
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 61 x 83.5 cm. x 3
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.