ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนันต์ ปาณินท์
เกิด :
26 มิถุนายน 2481 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
8/5 ถนนพหลโยธิน 63 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
การศึกษา :
2501 - โรงเรียนศิลปศึกษา กรมศิลปากร
2505 - ศบ. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2505 - นิทรรศการเดี่ยว วังสวนผักกาด
2509 - นิทรรศการเดี่ยว Galerie du Haut Pave ปารีส ฝรั่งเศส
2525- นิทรรศการเดี่ยว Keans Art Gallery นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการกลุ่ม :
2503-2509 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11,12,13,14,15
2505 - นิทรรศการศิลปะ หอสมุดแห่งชาติ หอศิลปกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2509 - La maison de beaux Arts ปารีส ฝรั่งเศส
2527 - Asean Exhibition of Painting Graphic Arts and Photography
2530 - The International Exhibition of Contemporary Art บาห์เรน
ไม่ทราบปี - Biennale de Sao Paulo บราซิล
รางวัล/เกียรติยศ :
2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2505 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2506 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
2507 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15
2511 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
2512 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2524 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารแห่งประเทศไทย
2525 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anand Panin
Born :
June 26, 1938 Bangkok
Address :
8/5 Phaholyothin Road, Bangkhen, Bangkok
Education :
1962 - B.F.A Silpakorn University
Solo Exhibition :
1962 - Solo Exhibition, Suan Pakkad Palace, Bangkok
1966 - Solo Exhibition, Galerie du Haut Pave, Paris, France
1982 - Solo Exhibition, Keans Art Gallery, New York, U.S.A.
Selected Exhibitions :
1960-1966 - National Exhibition of Art
1966 - La maison de beaux Arts ปารีส ฝรั่งเศส
1987 - The International Exhibition of Contemporary Art บาห์เรน
1984 - Asean Exhibition of Painting Graphic Arts and Photography
N.D. - Biennale de Sao Paulo บราซิล
Awards :
1960 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), 11st National Exhibition of Art
1961 - 3rd Pirze, Bronze Medal (Painting), 12nd National Exhibition of Art
1962 - 3rd Pirze, Bronze Medal (Painting), 13rd National Exhibition of Art
1963 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), 14th National Exhibition of Art
1964 - 3rd Pirze, Bronze Medal (Painting), 15th National Exhibition of Art
1968 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), 18th National Exhibition of Art
1969 - 1st Pirze, Gold Medal (Painting), 19th National Exhibition of Art
1981 - Award Winner, Contemporary Art Competition, Bank of Thailand
1982 - Award Winner, Contemporary Art Competition, Thai Farmers Bank


ผลงานศิลปิน

Title : Bird's eye view
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชายทะเล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sea-side
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : เชี่ยนหมาก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Betel box
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โยพลู
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 150 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Betel
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 150 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ก้ามปู
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Heliconiaceae
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.