ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บรรจบ สุดใจ
ที่อยู่ :
24/115 ซอยสวนหลวง ถนนพัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Bungob Sodjai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้วงกรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 85 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.