ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
เกิด :
25 ตุลาคม 2513 กรุงเทพมหานคร
การศึกษา :
2536 - ศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 - ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2542 - "มิติของสี " หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- "ภาพพิมพ์สี-ชัยวุฒิ" โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
2543 - "จินตนาการจากธรรมชาติ" โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
2546 - "มิติแห่งความสุข " Eat Me Art Gallery กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "5/4 Individualization" ณ ไดอาล็อกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2537 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "Three Dimension" ณ อาร์ตฟอรัมแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2539 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "Four Colours" ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2546 - การแสดงผลงานศิลปกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร :
Happiness ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2537-2538 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 16-17
2537 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน " ศิลป์ พีระศรี " ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10
2538 - รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัย " พานาโซนิค " ครั้งที่ 1
2538 - รางวัลศิลปกรรมร่วมสมัย " เอสวีโอเอ " ครั้งที่ 1
2539 - ศิลปินรับเชิญศิลปกรรมร่วมสมัย "เอสวีโอเอ " ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaivut Ruamrudeekool
Born :
OCTOBER 25, 1970. BANGKOK.
Education :
1993 - B.F.A. ( GRAPHIC ARTS ) FACULTY OF FINE ARTS, CHIANGMAI UNIVERSITY.
1999 - M.F.A. ( GRAPHIC ARTS ) THE FACULTY OF PAINTING SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS, SILPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK.
Solo Exhibition :
1999 - "DIMENSION OF COLOUR" ART GALLERY OF FACULTY OF FINE ARTS, CHIANGMAI UNIVERSITY.
- "COLOURS PRINTMAKING - CHAIVUT" ROYAL PRINCESS LARN LUANG, BANGKOK.
2000 - "COLOURS OF FAITH" SHERATON GRANDE SUKHUMVIT, BANGKOK.
2003 - "DIMENSION OF HAPPINESS" EAT ME ART GALLERY, BANGKOK.
Selected Group Exhibitions :
1991 - 4th BIENNIAL EXHIBITION OF PRINTS IN WAKAYAMA, JAPAN.
- 11th MINIPRINT INTERNATIONAL EXHIBITION CADAQUES. SPAIN-U.S.A.-ENGLAND.
1992 - 10th NORWEGIAN INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL FREDRIKSTAD, NORWAY.
- 12th MINIPRINT INTERNATIONAL EXHIBITION CADAQUES, SPAIN-U.S.A. -ENGLAND.
1993 - 1993 PACIFIC RIM INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION HILO, HAWAII. U.S.A.
- 5/4 INDIVIDUALIZATION DIALOGUE GALLERY, BANGKOK, THAILAND.
1998 - 44th NATIONAL EXHIBITION OF ART BANGKOK, THAILAND.
- 5th BIENNIAL OF GRAPHIC ARTS BEOGRAD' 98 YUGOSLAVIA.
- NAGOYA INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL NAGOYA, JAPAN.
- 3rd MALAYSIA ANNUAL, EXHIBITION OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY PRINT, MALAYSIA.
- INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL"TRIENNIAL OF 100 CITIES", POLAND.
- CONTEMPORARY ART EXHIBITION AMAZING THAILAND CHIANGMAI UNIVERSITY ART MUSEUM.
2002 - 48th NATIONAL EXHIBITION OF ART BANGKOK, THAILAND.
- "NEW TRADITIONAL ART THAI-JAPAN" ART CENTER SILPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND.
- "DRAWING CONTEMPORARY" ART CENTER SILPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND.
2003 - 4th INTERNATIONAL EX-LIBRIS EXHIBITION "MAN AND FISH" 2003 RIJEKA, CROATIA.
- 7th INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING AND GRAPHIC EXHIBITION, GYOR HUNGARY.
Awards :
1993 - PURCHASE PRIZE, 1993 PACIFIC RIM INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION HILO, HAWAII, U.S.A.
1994 - AWARD WINNER, 16th CONTEMPORARY ART COMPETITION, THAI FARMERS BANK, BANGKOK, THAILAND.
- SILVER MEDAL AWARD, 11th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS, BANGKOK, THAILAND.
- 3rd PRIZE, BRONZE MEDAL PAINTING, 40th NATIONAL EXHIBITION OF ART, BANGKOK, THAILAND.
- AWARD WINNER, 6th TOSHIBA BRINGS GOOD THINGS TO LIFE ART COMPETITION, BANGKOK, THAILAND.
1995 - SPECIAL PRIZE, ART EXHIBITION ON THE AUSPICIOUS OCCASION OF THE FIFTIETH ANNIVERSARY (GOLDEN JUBILEE) CELEBRATIONS OF HIS MAJESTY'S ACCESSION TO THE THRONE, BANGKOK, THAILAND.
- AWARD WINNER, 1st PANASONIC CONTEMPORARY PAINTING EXHIBITION, BANGKOK, THAILAND.
- AWARD WINNER, 17th CONTEMPORARY ART COMPETITION, THAI FARMERS BANK, BANGKOK, THAILAND.
- SPECIAL AWARD, 12th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS, BANGKOK, THAILAND.
- AWARD WINNER, THAILAND ART AWARDS 1995 BY THE PHILIP MORRIS GROUP IN BANGKOK, THAILAND. SPECIAL AWARD, 7'1' TOSHIBA BRINGS GOOD THINGS TO LIFE ART COMPETITION, BANGKOK, THAILAND.
- AWARD WINNER, 1st SVOA CONTEMPORARY ART EXHIBITION, BANGKOK, THAILAND.
1996 - INVITED ARTISTS, 2nd SVOA CONTEMPORARY ART EXHIBITION, BANGKOK, THAILAND.
1999 - AWARD WINNER, 11th TOSHIBA BRINGS GOOD THINGS TO LIFE ART COMPETITION, BANGKOK, THAILAND.
- 6EX AEQUO PRIZES, 2nd INTERNATIONAL MINI-PRINT BIENNIAL CLUJ-NAPOCA, ROMANIA.
2001 - SPECIAL AWARD, 13th TOSHIBA BRING GOOD THINGS TO LIFE ART COMPETITION, BANGKOK, THAILAND.
- HONORARY MENTIONS, 3rd INTERNATIONAL MINI-PRINT BIENNIAL CLUJ-NAPOCA, ROMANIA.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติใหม่แห่งศรัทธาสู่พุทธะในพุทธศตวรรษที่ 25 หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2545
เทคนิค : แม่พิมพ์ตระแกรงไหม, เงิน-ทองคำเปลว
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New Dimension of Faith in Buddha in the 25th Century B.E., No.1
Date : 2002
Technique : Silkscreen, Silver & Gold Leaf
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มิติใหม่แห่งศรัทธาสู่พุทธะในพุทธศตวรรษที่ 25 หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2545
เทคนิค : แม่พิมพ์ตระแกรงไหม, เงิน-ทองคำเปลว
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New Dimension of Faith in Buddha in the 25th Century B.E., No.2
Date : 2002
Technique : Silkscreen, Silver & Gold Leaf
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เบิกบานมีความสุข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 60 x 60 ซ.ม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : BLOSSOM–HAPPINESS C.7
Date : 2008
Technique : Screenprint + Gold leaf
SIZE (cm) : 60 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.