ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาญวิทย์ สระสาริกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charnwit Srasarika


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลีลา เคลื่อนไหว ปัจจุบัน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 35 x 70 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Style, Movement, Present Time, No. 1
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 35 x 70 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.