ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาติชาย ปุยเปีย
เกิด :
29 มีนาคม 2507
ที่อยู่ :
424 ซอยกุฎีจีน ถ.เทศบาล 1 ต.วัดกัลยณี
การศึกษา :
- 2532 ศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2529 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 3
2531 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
2532 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatchai Puipia
Born :
March 29, 1964
Education :
1988 - B.F.A. Painting, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1993 - Hymn of Fire, Silom Art Space, Bangkok .
1994 - "Take Me Somewhere, Tell Me Something", Dialogue Gallery, Bangkok
1997 - "Paradise Perhaps", Bangkok University Gallery, Bangkok.
1999 - "On the way to see Bhudda, meet, Gauguin Passing by, I think stice" The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok.
2000 - "Across the Eyebrows and in to the Ear" Vermont Studio Center Art Gallery, Vermont
Selected Exhibitions :
1993 - Contemporary Art Exhibition, National Gallery / Thai Farmers Bank Bangkok
1995 - "Visions of Happiness", Japan Foundation ASEAN Cultural Center,
- "Thai Tensions", Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok
1997 - "Art in Southeast Asia,l997, Glimpes into the future", Museum of ContemporaryArt, Tokyo; Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan.
1999 - "Love" Tachikawa, Tokyo, Japan
2000 - ive Continents and A City The Third Internationl Salon of Painting Museum of Maxico City
Awards :
1988 - Grand Prize (Painting), Contemporary Art Exhibition, Bangkok.
- Silver Medal (Painting), 34th National Exhibition of Art, Bangkok.
1989 - 1st Prize, Thai Toshiba Group Art Competition
- Silver Medal (Painting), 35th National Exhibition of Art, Bangkok
1995 - Artist-in-Residence, Art Power, Mito, Japan Foundation Fellowship
1999 - Artist-in-Residence, Vermont Studio Center Freeman Followship


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พื้นที่ส่วนตัว หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 170 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dicovery 1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 90 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 200 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 200 x 400 cm.
COLLECTION : -
Title : Where are we from? Who are we? Where are going?
Date : 1999
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 510 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.