ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatchaval Chatsuthichai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ก้อนเมฆรัฐธรรมนูญ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ลายเส้นปากกา
ขนาด (ซม.) : 50 x 69 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Drawing
SIZE (cm) : 50 x 69 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.