ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฉัตรมงคล อินสว่าง
เกิด :
2523
ที่อยู่ :
190/1 หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230
โทร :
081-647-7080
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - การแสดงศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Mini Sculpture ในโอกาสครบ 20 ปี สมาคมประติมากรไทย
2545 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14 บริษัทโตชิบา
2544 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- ประติมากรรมสัญจร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประติมากรรมรำลึกอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ
- การออกแบบลายปักผ้า ของมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545 - ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ จ.พิษณุโลก ปี 2545
2544 - รางวัลชมเชย ภาพจิตรกรรมลายปักผ้า โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2541 - รางวัลที่ 2 ภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- รางวัลที่ 1 เครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2539 - รางวัลที่ 2 วาดเส้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
- รางวัลชมเชย ศิลปไทย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2534 - รางวัลยอดเยี่ยมภาพวาดนักเขียน สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
2533 - รางวัลดีเด่น ภาพเขียนเยาวชน สายการบินสิงคโปรแอร์ไลน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatmongkol Insawang
Born :
1980
Tel :
081-647-7080
Selected Exhibitions :
2000 - Mini Sculpture 5/2000
2001 - Mini Sculpture 6/2001


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีวงกลม ณ บางเขน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : โลหะ, เรซิ่น, อีพ๊อกซี่
ขนาด (ซม.) : 45 x 50 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Circle Way at Bang khen No. 1
Date : -
Technique : Metal, epoxy, resin
SIZE (cm) : 45 x 50 x 260 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ธรรมชาติวิสัย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, เรซิ่น
ขนาด (ซม.) : 120 x 400 x 360 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : By Nature
Date : -
Technique : Welding, resin
SIZE (cm) : 120 x 400 x 360 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.