ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จตุพล ปิ่นแก่ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatupol Pinkaew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะใหม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ, หล่อขี้เลื่อย
ขนาด (ซม.) : 80 x 325 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New State of Being
Date : -
Technique : Metal welding, sawdust cast
SIZE (cm) : 80 x 325 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.