ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์
เกิด :
2501 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
205/49 ซอยผาสุขสันติ 2 ถนนพัฒนาการ 65 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร :
0-2321-3402, 081-278-6764
การศึกษา :
- ครุศาสตร์บัณฑิต (ศิลปศึกษา)
นิทรรศการเดี่ยว :
2546 - "สุดท้าย โฮโม เซเปียนส์" หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - วิถี ควบกล้ำ หอศิลป์ จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2525 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Dansoung Sungvornveshapan
Born :
1958 Bangkok
Address :
205/49 Soi Pasooksanti 2, Pattanakarn 65 Road, Pravet, Bangkok 10250
Tel :
0-2321-3402, 081-278-6764
Email :
Dokkma@yahoo.com
Education :
- Bachelor Degree, Art Education, Chulalongkorn University
Solo Exhibitions :
2003 - Last Homo sapiens, The Art Center, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1983 - Contemporary Art for Printmaking
1984 - National Exhibition of Art
1985 - Nude Experimental Photography
1987 - Erotic Photo Installation
1989 - Asian Photography
1990 - Incognito Photo Montage & Painting
1999 - Tri-Norm the Photography
2001 - Borderline (Month of Photography in Bangkok)
2009 - Jamjuree Art Gallery, Bangkok
Awards :
1984 - 3rd Prize, Bronze Medal, The 28th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาวะแวดล้อม, เวลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 120 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม)
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
Title : Environment, Time
Date : 1982
Technique : Oil
SIZE (cm) : 120 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ท่ามกลางระหว่างเรา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2546
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 30 x 40 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Internos
Date : 2003
Technique : photo print paper
SIZE (cm) : 30 x 40 cm .
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.