ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกชัย นิลพัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Eakchai Ninlapat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกออกจากบ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : เปลี่ยนแปลงได้
ผู้ครอบครอง : -
Title : Away from Home Record
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.