ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกณริน แคล่วคล่อง
ที่อยู่ :
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - "กาฬสินธุ์" สีลม แกลเลอเรีย อาร์ต สเปซ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Eknarin Kloewklong
Address :
Rajabhat Sakon Nakhon University
Selected Exhibitions :
2010 - Contempory Art Exhibition KALASIN, The Silom Galleria Art Space, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญชาติญาณของสิ่งมีชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life Instinct No.1
Date : -
Technique : Oil Color on Canvas
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.