ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมล ศรีวิชัยนันท์
เกิด :
23 ธันวาคม 2491
ที่อยู่ :
139/53 หมู่บ้านสุเทพ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร :
053 892 599, 053 893 263
การศึกษา :
2518 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2530 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2527 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529 - นิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินเอเชีย เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
- นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์แปซิฟิกเอเชีย เมืองพาซาดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 86 ของศิลปินในเอเชีย กรุงโซล เกาหลี
2532 - นิทรรศการจากภายในสู่ภายนอก โดยกลุ่ม 15 Working Artists พิพิธภันฑสถานแห่งชาติ
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมและผลงานทางวิชาการ โดย คณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเว้ เวียดนาม พิพิธภันฑสถานแห่งชาติ
- นิทรรศการศิลปินกลุ่มลานนา หอศิลปะนครพิงค์ เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2527 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamol Sriwichainan
Born :
December 23, 1948
Address :
139/53 Suthep Village, 1 Bldg., Chiangmai University, Suthep, Muang, Chiangmai
Tel :
053 892599, 053 893 263
Awards :
1984 - 3rd Prize, Bronze Medal (Graphic Arts) The 30th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ใบตอง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เมซโซตินท์
ขนาด (ซม.) : 41 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bai-tong
Date : -
Technique : mezzotint
SIZE (cm) : 41 x 51 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.