ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กมล สุวุฒโฑ
เกิด :
20 กันยายน 2489 ธนบุรี
ที่อยู่ :
47/2 หมู่ 8 ถนนชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทร :
0-2881-3457
การศึกษา :
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุวรรณณารามวิทยาคม
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2512 - ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2522 - ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2512,2515 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 21
2512 - นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ เซาเปาโล บราซิล
2513 - นิทรรศการแสดงภาพพิมพ์ของเอเซีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
2523 - นิทรรศการแสดงศิลปร่วมสมัยของเอเซีย ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
2529 - นิทรรศการศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัย สหรัฐอเมริกา
2531 - นิทรรศการศิลปะเคลื่อนที่ศิลปินกลุ่มอาเซียน ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
2533 - นิทรรศการแสดงร่วมสมัยศิลปินไทย และมาเลเซีย หอศิลปแห่งชาติ และหอศิลปมาเลเซีย มาเลเซีย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kamol Suwutho
Born :
September 20, 1946


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กลางคืนกับความคิด 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 45 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Night and Imagination No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 45 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ระนาบบนระนาบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 72 x 59.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Planes on Planes
Date : -
Technique : Aquatint
SIZE (cm) : 72 x 59.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จังหวะ 1-2-3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Rhythm 1-2-3
Date : -
Technique : Metal
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : ระนาบบนระนาบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 72 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1979
Technique : -
SIZE (cm) : 72 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.