ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คฑาวุธ ทองไทย
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Katavut Tongthai


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : แผ่นดินของใคร หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Whose land No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.