ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไกรสร ประเสริฐ
เกิด :
12 พฤศจิกายน 2512
โทร :
02-904-3746
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/kraisorn
การศึกษา :
2534-2535 - คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
2539 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 3-7
2535 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
2538 - การแสดงงาน ศิลปะภาพพิมพ์ ของกลุ่มหมึกพิมพ์ อาร์ตฟอรัมแกลเลอรี่
2539 - แสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ นานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองโคชิ ประเทศญี่ปุ่น
2544 - แสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ นานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ เมืองโคชิ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัล/เกียรติยศ :
2536 - รางวัลพิเศษศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 5
2537 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
2537 - รางวัลเกียรติยศ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 9 หัวข้อ "ประเพณีและวัฒนธรรมไทย"
2538 - Silver Prize the 7th International Biennial Print & Drawing Exhibit :
1995 Taipei, R.O.C
2539 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคและระดับชาติ ของกรมอาชีวศึกษา ณ สวนอัมพร (ภาพพิมพ์แกะไม้สี)
2539 - รางวัลที่ 3 นิทรรศการศิลปกรรม สยามทีวี หัวข้อ TRADITION
2539 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 8
2541 - รางวัลผู้สร้างสรรค์ดีเด่น สาขาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2542 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kraisorn Prasert
Born :
November 12, 1969
Address :
Faculty of Fine arts, Rajamangala Institute of Technology, Thanyaburi, Prathumthani, Thailand 12110
Tel :
02-904-3746
Website :
www.rama9art.org/kraisorn
Education :
1991-1992 - Rajamangala Institute of Technology
1996 - Srinakarinwirot University
Solo Exhibition :
2001 - Art Exhibition To Honour Good Citizens for Christopher Jack Benjakul at The National Gallery, Chao-Fa Road, Bangkok
2002 - Art Exhibition To Honour Good Citizens "Commemoration of a local hero - Mr.Kitti Amnuayvichai, the good citizen of AYUTTHAYA" at Central Jail (Talad Hua-ro), Phanakorn Si Ayutthaya
Selected Exhibitions :
1993,1995,1997 - The 1st, 2nd, 3rd Art Exhibition by Paen Kled Group, Thailand
1995,2000 - The 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th Art Exhibition of Graphic arts by Mukphim Group, Thailand
1996 - The 3rd Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi, Japan
2001 - The 8th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi, Japan
Awards :
1987 - The 1st prize in a regional and national level of Vocation Education Department Skill competition (Wood Block)
1993 - Special Prize, The 5th Toshiba "Brings Good Things To Life" Art Competition, Bangkok
1994 - Silver Medal Award, The 1st Exhibition of Contemporary Art by Young Artist, Bangkok
- Honorable Prize, The 9th PTT Exhibtion of art "Thai Custom and Culture", Bangkok
1995 - Silver Prize, The 7th International Biennial Print & Drawing Exhibit - 1995, Taipei R.O.C.
1996 - The 3rd, The Siam TV Exhibiton of Art "Tradition", Bangkok
- Award Winner, The 8th Toshiba "Brings Good Things To Life" Art Competition, Bangkok
1998 - Award Creator Arts at Rajamangala Institute of Technology, Thailand
1999 - The 2nd Prize - Silver Medal, Graphic art, The 45th National exhibition of art, Thailand Special Prize, The 11th Toshiba "Brings Good Things To Life" Art Competition, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Tribal, 1993 #3
Date : -
Technique : Etching & Chine Colle
SIZE (cm) : 72 x 102.5 cm.
COLLECTION : -
Title : Forest Morale
Date : 1995
Technique : Intaglio & Chine Colle
SIZE (cm) : 79 x 108 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขาว เทา ดำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : White, Gray, Black
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ศิลปกรรมเชิดชูประชาธิปไตย # 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพถ่าย
ขนาด (ซม.) : 100 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 100 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.