ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไมตรี ภาระหอม
เกิด :
27 กุมภาพันธ์ 2512
ที่อยู่ :
ไร่บุญบันดาล หมู่บ้านศิลปิน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.จานใหญ่ อ.จันทลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร :
08-1409-6659
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/mitree
การศึกษา :
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- Artinstructor, Communication Arts, มหาวิทยาลียอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - "Power of Life"
2535 - "The Land in my mind" แลนด์มาร์คแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2538 - "Young Contemporary Thai Artist Group" Gallery Hummeluhre, Kunstnerhes Hus, Aarhus เดนมาร์ก
2539 - "Young Contemporary Thai Art Group" พิพิธภัณฑ์ Vibrog เดนมาร์ก
2541 - "Dance of Life" อักโกะแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2542 - "Face of Siam" Handoft Academy South Australia
2545 - "The Village" อักโกะแกลเลอรี กรุงเทพฯ
2547 - "UPCOUNTRY" ร้านอาหาร Eat Me Art กรุงเทพฯ
2548 - "On The Road to Esan" เอชแกลเลอรี กรุงเทพฯ
2550 - "MITREE PARAHOM_SRISAKET, on the Farm in Thailand" เอชแกลเลอรี กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Mitree Parahom
Born :
1969
Address :
Raiboonbundarn Artists Village, The Institute of Community Art and Nature
1 m.6 T.JanYai, Kantraluck, Srisaket 33110
Tel :
081-409-6659
Website :
www.rama9art.org/mitree
Education :
1984-1986 - Secondary Kantraluck Vitaya School, Srisaket
1986-1988 - Vocational College, Ubon Rajathani, Thailand
1988-1991 - BFA. Painting Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Solo Exhibition :
2005 - "On The Road To Issan" H Gallery, Bangkok, Thailand
2004 - "Upcountry" Eat Me Art Restaurant - H Gallery, Bangkok
2002 - "The Village" Akko Gallery, Bangkok
2000 - "Rhythm of Paradise" Sheraton Grand Hotel, Bangkok
Selected Exhibitions :
1998 - "Thai Contemporary Artists" Organized by Hi-Class magazine, Bangkok
1997 - "Bran silp ramintra",Bangkok
- "Jintra silp" Bangkok
- "Thai Traditional and Thai Contempory Artists"Organize by British Airway, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Sisters
Date : 2004
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : Bann Issan No.1
Date : 2005
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.