ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แนบ โสตถิพันธุ์
เกิด :
27 ธันวาคม 2482
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- แสดงเดี่ยว ณ ทรีโอ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nab Sotthibandhu
Born :
December 6, 1939
Tel :
(B.F.A.) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ดอกบัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 44.5 x 34.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.