ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pacharaporn Baiposuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อนิจจัง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หมึกดำบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Transient No.1
Date : -
Technique : Black ink on canvas
SIZE (cm) : 180 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : อนิจจัง หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หมึกดำบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Transient No.1
Date : -
Technique : Black ink on canvas
SIZE (cm) : 180 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.