ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพโรจน์ วังบอน
เกิด :
21 กันยายน 2515
ที่อยู่ :
111/449 ซ.11 ถ.วงประชาพัฒนา บางเขน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pairoj
ศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2538 - แสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ Seacon Square Art Exhibition เทิดพระเกียรติกาญจนาภิเษกครบ 50 ปี
- แสดงผลงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บ.ฟิลลิป มอริส
- แสดงผลงานศิลปกรรมบัวหลวง
- แสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา
- แสดงผลงานศิลปกรรม ปตท.
- แสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- แสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์
- แสดงผลงานภาพจิตรกรรม วีรกรรม คุณลักษณะที่สำคัญของทหารบกไทยในอดีต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
- แสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- แสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย "พานาโซนิค"
- แสดงผลงานจิตรกรรมดอกไม้และทิวทัศน์
2537 - แสดงผลงานศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช
- แสดงผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา
- แสดงผลงานศิลปกรรม ปตท.
- แสดงผลงานศิลปกรรมบัวหลวง
- แสดงผลงานจินตนภาพจากธรรมชาติ
- แสดงผลงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์
2536 - แสดงผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง
- แสดงผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์
- แสดงผลงานที่ประเทศเดนมาร์ก
2534 - แสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 - แสดงผลงานนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
2539 - รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมร่วมสมัย "พานาโซนิค" ครั้งที่ 2
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
2538 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรม ปตท.
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- รางวัลที่ 3 งานภาพจิตรกรรม วีรกรรม คุณลักษณะที่สำคัญของทหารบกไทยในอดีต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรมร่วมสมัย "พานาโซนิค" ครั้งที่ 1
2537 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจิตรกรรมบัวหลว ครั้งที่ 12
- รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 6
- รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
2533 - รางวัลที่ 1 ภาพพิมพ์ ของวิทยาลัยช่างศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pairoj Wangbon
Born :
21th September 1972
Website :
www.rama9art.org/pairoj
Education :
1995 - B.F.A. PAINTING, SILAPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK
1997 - M.F.A. PAINTING, SILAPAKORN UNIVERSITY, BANGKOK
1998 - ART INSTRUCTOR OF PAINTING DEPARTMENT
Selected Exhibitions :
2001 - Substance and Perspectives from Nature, at Art Centre, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Awards :
1990 - 1 st PRIZE, GRAPHIC ARTS EXHIBITION BY STUDENT OF COLLEGE OF FINE ARTS, BANGKOK .
1994 - SPECIAL AWARD, THE 11th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS
- SPECIAL AWARD, 6th TOSHIBA "BRINGS GOOD THIINGS TO LIFE" ART COMPETITION
- 2nd PRIZE SILVER MEDAL, 18th BUALUANG ART EXHIBITION, BANGKOK


ผลงานศิลปิน

Title : New Status
Date : 1994
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 190 cm.
COLLECTION : -
Title : New Life in June
Date : 1995
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 270 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การกำเนิดของชีวิตในธรรมชาติ3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1995
Technique : Oil
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.