ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภัครวรา ทองคำภาปรัชญ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pakaravarar Thongkamparuch


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัมพันธภาพของมนุษย์กัยกาลเวลา หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส แสตนเลส
ขนาด (ซม.) : 370 x 370 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Reletionship of Human and Time No.2
Date : -
Technique : Fiberglass, stainless
SIZE (cm) : 370 x 370 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.