ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริญญา ตันติสุข
เกิด :
31 มีนาคม 2498
การศึกษา :
2520 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527 - ประกาศนียบัตรวิจิตรศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิสุโอกะ ญี่ปุ่น
2528 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2525 - "ปริญญา ตันติสุข” หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ / ๒๕๒๗ “บันทึกจากญี่ปุ่น” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2528 - “ปริญญา ตันติสุข” ห้างสรรพสินค้าโตคิว กรุงเทพฯ / ๒๕๓๔ “ปริญญา ตันติสุข” ร้านเซเว่นซีย์ กรุงเทพฯ /
2543 - “ปริญญา ตันติสุข” ไทยอาร์ตเน็ตดอตคอม กรุงเทพฯ / ๒๕๔๗ “ปริญญา ตันติสุข” โทโมส แกลเลอรี่โตเกียว ญี่ปุ่น /
2548 - “สามพราน” โรสกาเด้นแกลเลอรี่ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานในนิทรรศการครั้งสำตัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รางวัล/เกียรติยศ :
2523,2525,2528,2534,2536,2537,2539,2541 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26,28,31,37,39,40,42,44
2524 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5
2524,2527,2530 - เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗, ๓๐, ๓๓
2524,2525,2527,2528,2529,2531,2533,2534,2535 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
2524 - รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
2525 - รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๖
2532 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย
2534 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย
2535 - เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
2536 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
2549 - รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Parinya Tantisuk
Born :
March 31, 1955
Address :
Thai Art Department,the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
Tel :
02 221 0820
Education :
1976B.F.A.,Painting, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art,Silpakorn University
1984Dip., Fine Art, Graduate School, Shizuoka University,Japan
1985M.F.A., Painting Graduate School, Silpakorn University
Solo Exhibition :
1984-1985 - "Notes from Japan",National Art Gallery,Bangkok
1985 - "Prinya Tantisuk",Tokyu Department Store, Bangkok
1989 - "Prinya Tantisuk", Pornsri School of Arts & Design,Seven Seas Restaurant,Bangkok
1999 - "Prinya Tantisuk", Hyperlink "www.thai@rtnet.com"
2004 - "Prinya Tantisuk",Gallery Tomos,Tokyo Japan
2005 - "Sampran", Rose Garden Galley, Rose Garden Riverside, Suan Sampran, Nakhon Pathom
Selected Exhibitions :
- Participated in various Exhibition Thailand and Abroard
Awards :
1981 - 3rd Prize, Broze Medal, Contemporary Art Section, 5th Bua Luang Art Exhibition
1989 - Award Winner,Toshiba "Brings Good Thigs to life " Art Competition
2006 - 2nd Prize, Krung Thai Bank Awark,52nd National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหนือวัฎฎะ (รัตนตรัย)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค, ทองคำเปลว, และก้อนหินบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beyond Worldly Life Cycle (The Three Gems)
Date : -
Technique : Acrylic, gold leaf and stone on canvas
SIZE (cm) : 150 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เหนือวัฎฎะ (อดีตพุทธ 24 องค์)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค, ทองคำเปลว, และก้อนหินบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beyond Worldly Life Cycle (24 Former Buddhas)
Date : -
Technique : Acrylic, gold leaf and stone on canvas
SIZE (cm) : 150 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คืนเดือนมืด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dark Night
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.