ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เพลิง วัตสาร
เกิด :
25 พฤษภาคม 2520
ที่อยู่ :
8 หมู่ 6 บ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร :
081-769-6824
อีเมล์ :
ploeng_w@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/ploeng
การศึกษา :
- โรงเรียนชุมชนนาคำไฮ
- โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ชั้นปีสุดท้าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ.มหาสารคาม นิทรรศการศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 16 “ศิลป์ เพื่อแผ่นดินไทยงดงาม” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯนิทรรศการศิลปกรรม ต้นแบบลายปักผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25 ได้รับคัดเลือกถวายภาพผลงานภาพร่างต้นแบบลายภาพปัก ในโครงการศิลปาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ"
2545 - นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ ในหลวง ในหัวใจ ศิลปิน” ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ นิทรรศการศิลปกรรม Workshop ร่วมกับกลุ่ม ศิลปินอีสาน ณ จ.อุบลราชธานีได้รับการประมูลภาพผลงาน โดยหักรายได้สมทบทุนมูลนิธิในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
2546 - นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่ม “ออนซอน” ณ โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพฯ นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม NA(นา) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2547 - นิทรรศการศิลปกรรม จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าว จ.หนองบัวลำภู นิทรรศการศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1 / 2 ณ อมตะนคร จ.ชลบุรี
2548 - นิทรรศการศิลปกรรม Art Market ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือก เป็นศิลปินร่วมสมัยสาขาจิตรกรรม ของ จ.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือก ภาพผลงานเข้าทำการประมูลในนิทรรศการจิตรกรรม “ 60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อหักรายได้ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
2550 - นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม NA (นา) ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์จำปาศรี จ.มหาสารคาม นิทรรศการศิลปกรรม “ตุ้มโฮมศิลป์ เบิ่งแญง แปงถิ่นอีสานบ้านเฮา” ณ จ.อุบลราชธานี นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ณ สยามพารากอน แสดงเดี่ยว นิทรรศการจิตรกรรม “แผ่นดินเกิด” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ แสดงเดี่ยว นิทรรศการจิตรกรรม “ศิลป์เพื่อแผ่นดินร่มเย็น” ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยกลุ่มข้าวใหม่ชุดธรรมมะ- ธรรมชาติณหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 - แสดงเดี่ยวนิทรรศการจิตรกรรม“ชุดอุปมาแห่งพระสัทธรรม ณ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
2554 - นิทรรศการแสดงภาพเขียนร่วมกับสโมสรโรตารีนเรศวรหนองบัวลำภู ณ งานกาชาดประจำปี 2554
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม หัวข้อ “มรดกอีสาน” นิทรรศการ ศิลปกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ.มหาสารคามนิทรรศการศิลปกรรม“ดูลอง” ครั้งที่ 2 ณโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคามนิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในงาน “วันศิลป์ พีระศรี”ณ อีอองแกลเลอรี่ จ.มหาสารคาม
2541 - นิทรรศการศิลปกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ.มหาสารคาม นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปินรุ่นเยาว์สัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ.มหาสารคาม
2542 - นิทรรศการศิลปกรรม เพื่อจัดหาทุนสร้างหอศิลป์ จ.นครราชสีมา ณ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา นิทรรศการศิลปกรรม ในหัวข้อ “วิถีไทย” ณ สถาบันราชภัฏ จ.มหาสารคาม นิทรรศการศิลปกรรม “ศิลปกรรมจากท้องทุ่ง” ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2543 - รางวัลชมเชย การประกวดผลงานจิตรกรรม หัวข้อ “ น้ำใจไมตรี” โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงเทพฯ นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มไทอีสาน” สัญจร ครั้งที่ 6 ณ จ.มหาสารคาม และ จ.สุรินทร์นิทรรศการศิลปกรรม “มรดกอีสาน” ณ หอศิลป วัฒนธรรมอีสาน จ.มหาสารคาม นิทรรศการศิลปกรรม ในหัวข้อ “น้ำใจไมตรี” ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2549 - ได้รับคัดเลือกภาพผลงาน เพื่อเข้าประมูลในงาน “ตักสิลา สักการะ”ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี ณ โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม ได้รับคัดเลือกภาพผลงาน เพื่อเข้าประมูลในงาน “ตักสิลา สักการะ” ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ โรงแรม วสุ จ.มหาสารคามได้รับคัดเลือกให้เขียนภาพ “มารผจญ” ประดับในโบสถ์วัดพระธาตุศรีมงคล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครได้รับคัดเลือกให้เขียนภาพ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอุทยานหอยหิน 150 ล้านปี จ.หนองบัวลำภู
2551 - รับโล่เกียรติยศผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศิลปะประจำปี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ploeng Wattasan
Born :
May 20, 1977
Address :
8 Moo 6 Bannakhamhai, Nakhamhai, Moung District, Nongbualumphu Province, Thailand, 39000
Tel :
08-1769-6824
E-mail :
ploeng_w@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/ploeng
Education :
- Nakhamhai Community School
- Nongbuapittayakhan High School
- B.F.A. (Painting), Faculty of Art, Mahasarakham University, Mahasarakham Province,
Solo Exhibition :
2007 - Solo Exhibition “The Homeland” Painting Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2010 - Solo Exhibition “Metaphor of Truth” Painting Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1996 - Art exhibition of Students in Mahasarakham University at E-san Art Gallery, Mahasarakham Province
1997 - Art exhibition of Students in Mahasarakham University at E-san Art Gallery, Mahasarakham Province
Awards :
2006 - Auction “Complimentary Takkasila” for 60 Years of His Majesty The King’s Prestige at Wasu Hotel, Mahasarakham Province
- Painting “Marn Phajol” decorated in the temple of Wat Phra That Srimonkhol, Waritchaphum District, Sakolnakorn Province
- Painting “The History of King Naret” decorated at King Naret’s Memorial in The 150 Million Years Hoi Hin Park, Nongbualumphu Province


ผลงานศิลปิน

Title : New Home Ceremony
Date : 2001
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150 X 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Daybreak
Date : 2002
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 110 x 130 cm.
COLLECTION : Khun Jintana Boonklom

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.