ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ม.ล.ปุ่ม มาลากุล
การศึกษา :
- จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
M.L.Poum Malakoul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 62x74 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Untitled
Date : 2510
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 62x74 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : ยามบ่าย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 44x52 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Afternoon
Date : 1967
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 44x52 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.