ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พไรวา ไรวา
โทร :
089-4504549
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - นิทรรศการแรก "พไรวา" ศูนย์สรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Priva Raiva
Tel :
089-4504549
Solo Exhibition :
2012 - The First Exhibition by Praiva, The Emporium Shopping Complex, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : วินาทีของการตัดสินใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x 115 x 54 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Moment of Decision Making
Date : 2007
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 50 x 115 x 54 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.