ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประจิน จันทร์เขียว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prajin Jankhiew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สมดุลแห่งจิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หมึกจีน, สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Balance of the Mind, No. 2
Date : -
Technique : Chinese ink, oil
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.