ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประพัฒน์ ศิรินวรัตน์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prapat Sirinavarat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ก/34
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : แม่พิมพ์ผสม
ขนาด (ซม.) : 81 X 97.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Environment A/91
Date : 1991
Technique : Monotype, Collograph, Etching, Chincoll
SIZE (cm) : 81 X 97.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.