ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประทีป สว่างสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prateep Sawangsuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตรอก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Lane
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.