ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรีชา นวลนิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Preecha Noulnim


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เก้าอี้โยก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 350 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rocking Chair
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 240 x 350 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.