ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรหมคีรี สุพรมอินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Promkeeree Supromin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพสะท้อนแห่งจิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflection of Mind
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.