ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุ่งทิพย์ เตียวตระกูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roongthip Teawtrakun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x 34 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unchangeable Event No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 50 x 34 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.