ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
รุจน์ สรรพสาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Roott Sapasan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฉัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.