ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสาวภา วิเชียรเขตต์
เกิด :
3 มีนาคม 2475
ที่อยู่ :
70/485 ซอย 4 ประชานิเวศน์ 2 ถ.ประชาชื่น จ.นนทบุรี
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/saovapa
การศึกษา - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2498 - นิทรรศการ Thai Tradition Art ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2524 - นิทรรศการประติมากรรมใน นิทรรศการจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ โรงแรมมณเฑียร
2529 - นิทรรศการแสดงประติมากรรมในการแสดงศิลปไทยร่วมสมัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
2532 - นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัยของ 100 ศิลปินไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน-พระสาร ประเสริฐ หอศิลปแห่งชาติ
2536 - นิทรรศการมหกรรมประติมากรรม 93 ร้อยประติมากรรมร้อยปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หอศิลปแห่งชาติ
2539 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 50xu เดอะแกลเลอเรีย โปรโมชั่นฮอลล์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saovapa Vichienket
Born :
March 3, 1932, Bangkok, Thailand
Address :
Vichienket Art Center 70/488 Soi 4, Prachanives 2, Prachachuan Road, 11000 Thailand
Tel :
02-573-1995
Website :
www.rama9art.org/saovapa
Education :
- Studied at the Faculty of Painting and sculpture, Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2005 - "The Vichienket Arts Exhibition 2005", at the City Gallery, Siam City Hotel, Bangkok
2005 - "Thai Tradition Art" (3rd Prize) Bronze Medal Award The 6th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.


ผลงานศิลปิน

Title : Life melody No.1
Date : 1976
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Star raising
Date : 2002
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 21.5 x 34 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สายใยแห่งชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2544
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : สูง 66 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Web of Love
Date : 2001
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 66 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.