ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เสริม วัชรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Serm Watcharin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในม่านพลาสติก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beyond Plastic Curtain No. 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.