ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศิลป์ พีระศรี (2435-2505)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/silpa
การศึกษา :
2445-2450 - มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเมืองฟลอเรนซ์
2457 - ศิลปชั้นสูง สถาบันศึกษาศิลป แห่งเมือง ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี,เป็นศาสตราจารย์ประจำของสถาบันศึกษาศิลปชั้นสูงแห่ง ฟลอเรนซ์
2466 - รับราชการในตำแหน่งช่างปั้น กรมศิลปากร
2469 - อาจารย์ช่างปั้นหล่อแผนก ศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภา
2476 - จัดตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้นและเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่กระทรวง เกี่ยวกับการวางระเบียบการศึกษาให้แก่นักศึกษาศิลปะ
2486 - เป็นคณบดีคนแรกของคณะประติมากรรม
2492 - จัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ผลงานประติมากรรมในประเทศไทย
2472 - พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
2484 - พระบรมรูป รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
2497 - พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่
2477 - รูปปั้นท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี นครราชสีมา
2481-2483 - รูปปั้นนูนสูงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รูปปั้นลอยตัวทหาร พลเรือน และตำรวจที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2499 - พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
2500 - พระพุทธรูปที่พุทธมณฑล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Silpa Bhirasri (1892-1962)
Website :
www.rama9art.org/silpa
Education :
1898-1902 - Attended primary school
1903-1907 - Attended secondary school
Selected Exhibitions :
1947 - Returned to Italy (3rd time) Exhibition of Thai Art at the Thai Embassy, London
1949 - The First National Art Exhibition February 11 - March 10


ผลงานศิลปิน

Title : Sketch of Monument to King Rama I
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : The Fine Arts Department, Bangkok
Title : Prince Narisaranuwattiwongse
Date : 1923
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Life size
COLLECTION : Tamnuk Plainoen, Klongtoey, Bangkok

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.