ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงวุฒิ แก้ววิศิษฏ์
เกิด :
2 พฤศจิกายน 2520
ที่อยู่ :
37-38 หมู่13 ถ.กลางเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร :
089-714-4739, 084-328-9044
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 13
- นิทรรศการศิลปกรรม Nokia Art Award Asia Paciffic 2001
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
2542 - นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์หฒุ่บ้านชาวประมง ของนักศึกษาภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539-36 - การแสดงผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริสประเทศไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2544 - รางวัลชนะเลิศ Nokia Art Award Asia Paciffic 2001
2539 - รางวัลชมเชย ประเภทจิตรกรรม ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- รางวัลที่ 2 ประเภทลายรดน้ำ ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- รางวัลที่ 1ประเภทวาดเส้น ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2533 - รางวัลเกียรติบัตร นิทรรศการศิลปกรรมของการปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 2 การประกวดภาพเขียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2532 - รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมเนื่องในวันรัฐบุรุษ ปรีดีย์ พนมยงค์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songwoot Keawvisit
Born :
November 2, 1977
Tel :
089-714-4739, 084-328-9044


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิต บริบท สัจจะความเชื่อแห่งความจริง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 145 x 170 ซม. (3 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life Context truth
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 145 x 170 cm. (3 Pieces)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.