ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรีพัฒน์ เทศารินทร์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sriput Tasarin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงชนบท
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ - ประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 45 x 135 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rural Form
Date : -
Technique : Welding, Wood
SIZE (cm) : 45 x 135 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.