ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติพงษ์ อ่วมเดช
ที่อยู่ :
184/2 ซอยนพเก้า 4 ถนนประชาชื่น บางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ 10800
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suntipong Aumdej


ผลงานศิลปิน

Title : Power of faith in god
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 77 x 99 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.