ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภโชค สนธิรัตน์
ที่อยู่ :
55 ม. 10 ซอยโรงเรียนวัดประสาท บางพรม 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร :
085-1634812
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
- ร่วมแสดงงานกลุ่ม 56 นิทรรศการ 8/38 ณ. ห้องสมุดสื่อธรรมะ บ้านอารีย์
2550 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ ดอกไม้ ที่VICHEN GALLERY จังหวัดภูเก็ต
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ ARTIST SELF PORTANT ณ. สีลมแกลลอรี่
2549 - ร่วมการประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี
2548 - ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2544-46 - แสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรม
- ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประติมากรรมสัญจร ณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ร่วมแสดงงาน รำลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียน ยิ้มศิริ
- ร่วมแสดงงาน ในวาระครบรอบ 20 ปีของสมาคมประติมากรไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supachok Sandiratana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติ แห่งความทรงจำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้ โลหะ โหลแก้ว แสง เสียง กลิ่น มอเตอร์ กระจก เลนส์นูน
ขนาด (ซม.) : กว้าง 7 x ยาว 7 x สูง 2.7 เมตร
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Memory
Date : -
Technique : Wood, metal, glass bottle, lighting, sound, smelling, motor, mirror, curved lens
SIZE (cm) : W. 7 x L. 7 x H 2.7
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.